K’ranti!

Het initiat_krantiief voor een boek over de Surinaamse pers vanaf de allereerste krant in 1774 kwam van oud-journalist Archie Sumter (1936-2006), die overleed voordat hij dit kon afmaken. Tien Surinaamse en Nederlandse auteurs namen de fakkel over en leveren een bijdrage aan deze bijzondere uitgave. Het resultaat is een toegankelijk geschreven boek over de geschiedenis van de Surinaamse pers vanaf de achttiende eeuw. Het boek is opgedragen aan Archie Sumter.

Ik heb met Archie vele boeiende gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de persgeschiedenis. Na zijn dood werd een commissie gevormd die moest zorg dragen dat het boek af kon worden gemaakt. Ik heb deel uitgemaakt van de klankbordgroep en heb verschillende auteurs voorgesteld die een hoofdstuk in het boek hebben geschreven. Ook heb ik deel uitgemaakt van de leescommissie en heb verschillende hoofdstukken voorzien van kritisch commentaar.

Voorts heb ik bijgedragen aan de tentoonstelling en de website K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 die door het Persmuseum zijn ontwikkeld.

overhandiging eerste exemplaar
Overhandiging eerste exemplaar van het boek aan de nestor van de Surinaamse journalisten in Nederland Wilfred Lionarons op vrijdag ‎26 ‎september ‎2008 bij Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Foto: Fred Vloo

 

Print Friendly, PDF & Email