Bouwen in Indonesië

Affiche tentoonstelling Bouwen in Indonesië

 

In opdracht van het Erasmus Huis van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië en LM Publishers heb ik als curator een tentoonstelling samengesteld over architectuur in Indonesië op basis van het boek Bouwen in Indonesië 1600 – 1960 van Cor Passchier. De tentoonstelling heeft de gelijknamige titel. De tentoonstelling was van 16 mei t/m 16 juli 2017 te bezichtigen in Kota Tua (de oude binnenstad van Jakarta).

In de Indonesische archipel stichtten de kooplieden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de zeventiende eeuw handelsnederzettingen, die soms uitgroeiden tot kuststeden. De stichting en ontwikkeling van de steden in de voormalige kolonie Nederlands-Indië verliep niet planmatig, maar hing af van tal van bijzondere omstandigheden, zoals de geografische ligging, militaire overwegingen, de lokale machtsverhoudingen en de bevolkingsdiversiteit. Al deze factoren beïnvloedden het stadsplan en het karakter van de koloniale stad.

Aan het einde van de negentiende eeuw zette de kolonie de deuren open voor het westerse bedrijfsleven. Met de openlegging nam het aantal Europeanen die naar ‘de Oost’ vertrokken toe. Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeiden de steden en kregen ze gaandeweg een westers karakter. De stedelijke centra kenmerkten zich door moderne gebouwen en buiten de stad gelegen tuinsteden.

Nog steeds vormen de overblijfselen van de koloniale stad een deel van de identiteit van de huidige Indonesische stad, hoewel in steeds mindere mate. In de eerste jaren na de afhankelijkheid werkten er in het jonge Indonesië Nederlandse en Indonesische architecten aan gebouwen voor de overheid en de bedrijven. Vooral jonge Indonesische architecten zochten naar een nieuwe, meer internationale architectuurstijl.

Tegenwoordig staat in Indonesië het gebouwde erfgoed volop in de schijnwerpers. Deze tentoonstelling geeft in vogelvlucht een beeld over de geschiedenis van het bouwen en de ontwikkeling van de infrastructuur in Indonesië in de periode 1600-1960 en is bedoeld voor betrokken professionals, studenten en geïnteresseerden.

 

Opening van de tentoonstelling op 16 mei in Gedung Tjipta Niaga
Print Friendly, PDF & Email